dijous, 3 de març del 2011

Perque el tren arribi aviat a Castellar, cal replantejar el projecte.


- Castellar no ha de ser un cul-de-sac, sino que cal que s’integri dins d’una amplia
xarxa de mobilitat del Vallès.


- El dilluns passat dia 28, va tenir lloc l’acte de presentació de l'acord entre Via
Vallès i la Plataforma Tren Castellar Centre.


Llegir la nota de premsa.