dijous, 16 de novembre de 2017

El model territorial, a debat

                                             Article,  publicat a La Vanguardia / Sabadell-Vallès

dimarts, 7 de novembre de 2017

Territori i productivitat

Per Manel Larrosa, membre de FEMVallès.
Article publicat a Via Empresa, dimarts 7 de novembre de 2017.


La productivitat es mesura pel quocient entre producció (valor afegit) i les hores treballades. En un país, més productivitat vol dir més feina feta en menys temps, com també fer en millors condicions, per així poder produir més. Dins d'una empresa la productivitat requereix maquinària i organització que augmenti el valor del treball per hora dedicada. Ara bé, també el territori ...

                                                                                   Llegir l'article