dijous, 3 de novembre de 2011

BAIXA INVERSIÓ, MÉS TRENS i MÉS A PROP


Per poder optimitzar i fer més eficient la xarxa de metro del Vallès, s’han d’habilitar quatre intercanviadors a la línia el Papiol - Mollet.
Només així, la línia R8 entre el Papiol i Mollet podrà desenvolupar la funció de línia orbital dins del conjunt de la xarxa metropolitana.

- Primer cal construir les estacions d’enllaç de l’Hospital General i de Riu Sec, cosa que permetrà als viatgers de Terrassa, Sabadell i rodalies poder anar en tren a un ampli sector de poblacions entre Martorell i Granollers sense haver d’entrar a Barcelona.
- L’any 2012, quan l’alta velocitat entri en servei, els dos intercanviadors podran acollir trens regionals que comuniquin el Vallès amb Lleida, Tarragona i Girona.

Moltes línies i molt poques interconnexions: un dèficit històric
La regió metropolitana de Barcelona presenta una característica singular: la seva estructuració entorn d’una xarxa o conjunt de ciutats. A banda de la ciutat central, dins del territori metropolità és possible identificar un nombrós conjunt de ciutats amb una història i identitats diferenciades que actuen alhora com a centres dels seus propis sistemes urbans.
En aquesta xarxa de ciutats, el transport públic ha de jugar un paper clau a l’hora de garantir la connexió entre els diferents municipis. A la ciutat de Barcelona, la xarxa de transport públic s’ha anat desenvolupant i actualment compleix força bé aquesta funció, però a mesura que ens allunyem del centre el paper d’aquesta xarxa es debilita i deixa de ser una alternativa consistent al vehicle privat. Malgrat la important població actual del Vallès, 1.300.000 habitants, la xarxa ferroviària segueix sent bàsicament la que ja existia abans de la Guerra Civil.

dijous, 3 de març de 2011

Perque el tren arribi aviat a Castellar, cal replantejar el projecte.


- Castellar no ha de ser un cul-de-sac, sino que cal que s’integri dins d’una amplia
xarxa de mobilitat del Vallès.


- El dilluns passat dia 28, va tenir lloc l’acte de presentació de l'acord entre Via
Vallès i la Plataforma Tren Castellar Centre.


Llegir la nota de premsa.