dissabte, 26 de febrer de 2022

Un pla regional alternatiu

Per Manel Larrosa, Arquitecte, urbanista.  

Publicat al "El 9 Nou", gerner/febrer 2022

Un pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB) que s’hagués compromès amb una transformació voluntariosa de tota la seva regió ofe- riria quatre grans línies de treball i prescindiria

de tota altra faramalla: 1) La primera reescriu- ria què és Barcelona a Catalunya. 2) Una sego na aportaria algunes dades clau de la injustícia metropolitana, per fixar reptes de futur des de la crua objectivitat. 3) La tercera formularia un seguit de projectes. 4) I l’última proposaria una nova governança.

No caldria res més, es podria ser molt directe. Ho desgranarem pas a pas.

...seguir llegint