dijous, 26 de març de 2015

El sector primari al Vallès


L’actual crisi econòmica i sistèmica  ens porta a revisar el nostre estil de vida, aquesta crisi no és un parcial, és global i també ecològica, afecta a tots els aspectes de la societat, els recursos, l’alimentació, el transport, la producció, la urbanització dels espais,....La nostra cultura i civilització ignora que som dependents dels ecosistemes i interdependents.
Necessitem una nova visió i organització territorial, tendent a recuperar l’equilibri amb la biosfera i saber utilitzar la recerca, la tècnica, la cultura, l’economia i la política per avançar cap aquest fi, construir democràticament alternatives respectuoses amb la dignitat humana, l’ecologia i l’energia, ens cal trobar noves estratègies energètiques i de bioeconomia que contribueixin a reduir la dependència exterior i de combustibles fòssils.
El conjunt del Vallès és un mosaic de paisatge resultat de l’activitat humana i en bona part del sector primari, aprofitament forestal, pastures, agricultura i ramaderia, que comporta  una biodiversitat importantíssima i un paisatge característic de la plana del Vallès i serres limítrofes,  que s’ha de preservar i posar en valor, amb les seves funcions ambientals, de lleure, socioculturals, de provisió de recursos i aliments, essencials per la vida, que regulen el cicle de l’aigua, protegeixen de l’erosió, ajuden a regular el clima i a mitigar els efectes del canvi climàtic.
Tant els boscos, com els camps agrícoles i espais oberts tenen una dimensió productiva, són font d’energia, biomassa, fusta, aliments de proximitat,... contribueixen a reduir la dependència d’hidrocarburs i fer de motor de l’economia local i l’aprofitament sostenible dels recursos renovables i locals.
Planificar i ordenar l’ús del sòl, posar en producció els espais naturals del Vallès, comportaria una activitat productiva i econòmica lligada al territori , amb persones arrelades a aquests espais, proveïdores d’aliments i recursos de proximitat, valorats per una ciutadania conscient i que junts posarien en valor i defensarien aquesta producció local de qualitat i un paisatge que ens dóna identitat i qualitat de vida a les ciutats i pobles del Vallès.

Via Vallès, Març 2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada