dilluns, 21 de gener de 2013

El Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col•legi d’Arquitectes de Catalunya s’adhereixen a la plataforma FEM Vallès

Aquests dos col•legis professionals, juntament amb el Col•legi d’Enginyers que es va adherir el 2012, formen la Plataforma Inter col•legial Tècnica del Vallès i en el seu conjunt han volgut formar part de Fem Vallès per posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper de motor industrial català en el segle XXI.

 

Terrassa, 11 de gener de 2013. Jaume Casas i Sebastià Pujol, delegats del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, respectivament, del Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, Francesc Camps, coordinador de Cultura, Formació i Universitats del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya i Antoni Abad, president de FEM Vallès, han signat un acord d’adhesió dels Col•legis a la plataforma vallesana impulsada per les patronals Cecot, CIESC, UEI i l’associació Via Vallès.
A l’acte de signatura han participat també Francesc García-Planas, president de CIESC; Francesc Figueras, president de la Delegació al Vallès del Col•legi d'Enginyers Industrials de Catalunya; Joan Saborido, president de l'Associació Via Vallès; Josep Alberich, de la Junta de l’Associació Via Vallès i Manel Larrosa, del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.
Entenent que el Vallès –Oriental i Occidental- és el gran espai productiu de la regió de Barcelona, de Catalunya i d’Espanya i la necessitat que el Vallès formi part d’una estratègia econòmica i territorial de país que projecti la seva capital, Barcelona, com a referent productiu al món, la plataforma FEM VALLÈS vol aglutinar esforços per donar una resposta unitària a la necessitat d’actuar com a contrapart davant les administracions i l’opinió pública a l’hora de participar en els debats sobre aquesta visió estratègica del fet productiu i, en especial, en qüestions de territori, infraestructures i mobilitat.

El mes de gener de 2011, FEM VALLÈS va presentar el llibre “El Vallès, motor productiu de Catalunya”, l’únic estudi econòmic existent, actualment, que analitza i ofereix dades actuals sobre el món empresarial del Vallès. L’estudi és comparatiu i cobreix el període 2001-2010, sector per sector i incorpora dades de les empreses més significatives de cada sector de la indústria vallesana.
La conclusió a que arriba l’estudi és que el Vallès és clarament la primera concentració industrial del país –genera el 25,6% de valor afegit brut industrial català- i, és també la seu d’importants centres tecnològics. Aquesta posició és mantinguda, i en alguns sector inclús augmentada, malgrat els evidents efectes destructius de la crisi econòmica del final de la dècada. Des d’un punt de vista econòmic, per tant, el que succeeix al Vallès és absolutament decisiu per al progrés del país.
Tenint en compte la importància al Vallès del sector industrial i dels grans establiments transformadors, així com la presència consolidada i els projectes en curs d’infraestructures cientificotecnològiques, es pot considerar que els reptes més importants que afronta el Vallès de cara al futur són, en primer lloc, reforçar la implantació de seus empresarials i de companyies de serveis avançats (on encara hi ha un considerable recorregut), amb l’objectiu de complementar la forta presència industrial existent, i, en segon lloc, afavorir la modernització de la base productiva i crear les condicions per estimular el desenvolupament d’activitats de tecnologia avançada (biotecnologia, electrònica, aeroespacial, telecomunicacions), que són les que, a mitjà i llarg termini, presenten millors expectatives de creixement.
Finalment, un aspecte que convé no menystenir és la conveniència d’unificar esforços que canalitzin totes les actuacions desplegades o previstes en aquest àmbit pels diferents agents socials i econòmics (administracions, organitzacions empresarials, sindicats, etc.) dins d’un programa coherent i unitari, especialment enfocat a posar en valor la singularitat del Vallès i el seu potencial per reforçar el seu paper de motor industrial català en el segle XXI. I aquí pren rellevància l’adhesió del Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col•legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col•legi d’Arquitectes de Catalunya a la plataforma FEM VALLÈS.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada